News

Chubby Dough

11 January 2022 |
อ่านแล้ว: 303
ครั้ง

Share

Doughnut & Milk ร้านโดนัทเจ้าดัง เปิดให้บริการเป็นเวลา 3 เดือนในพื้นที่ชั่วคราวบริเวณจุด Drop-off 1

ด้วยความที่เราThe Circle Ratchapruk มีความคิดความตั้งใจที่อยากให้ลูกค้า มีตัวเลือกที่มากขึ้น ได้ทานอาหาร ขนม เครืองดื่มที่สนุกและใหม่ ๆ อยู่ตลอด เราจึงได้หมุนเปลี่ยนร้านบริเวณพื้นที่ชั่วคราวในทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้มีร้านใหม่มาเปิดให้บริการอยู่ตลอดเวลา โดยพื้นที่ชั่วคราวของเราแบ่งออกเป็น 3 จุด

Urban Forest บริเวณลานกิจกรรมใต้หลังคา

Drop-off 1 จุดลงรถ

ลานบริเวณหน้าร้านโอ้กะจู๋

Total Page Visits: 303 - Today Page Visits: 2

Share

Other news & activity